W Poniatowicach zaczął się etap montażu konstrukcji stalowej, projektowanej przez nas hali. Inwestycja jest rozbudową istniejącego już obiektu. Dzięki nowej konstrukcji inwestor zyska 720 m2 powierzchni.