BUDYNKI JEDNORODZINNE W ŚLĘZIE

Ślęza niedaleko Wrocławia

architektura mieszkaniowa / projekt inwestycyjny


przewiń stronę

Mieszkania Ślęza
Zaprojektowaliśmy budynki jednorodzinne przy ul. Głównej w Ślęzie. Każdy z wydzielonych lokali mieszkalnych posiada odrębne wejście, wydzielone miejsca parkingowe na działce objętej opracowaniem oraz teren pod ogród.
Informacje
  • 2018-01
  • mgr inż. arch. Przemysław Woskowicz
  • Mateusz Gałka
  • mgr inż. arch. Marta Sokulska
  • mgr inż. arch. Łukasz Głogowski
  • Ślęza ul.Główna
  • 7 lokali po około 110m²